Eladó építési telkek
 
 
Kedves Honlaplátogató!
 
Tarjánpuszta község Önkormányzata 1992. január 1-én alakult. Picike település lévén kerestük azt a pontot, amely segítségével előbbre juthatott településünk. 
Felmértük a lehetőségeinket, első sorban belterületen, hogy hogyan tudnánk bővíteni a lakosságszámot.
Építési telkek kialakítása tűnt célra vezetőnek. 
Ki is alakítottunk a Baross téren  (17) és az úgynevezett Kis Madách utcában (14) összesen 31 építési telket. Ezekből 3x2 db telek összevonásra került idő közben a tulajdonos által. 
Négy db telek kivételével beépítésre kerültek ezek a telkek. 
Egészségesen gyarapodott a település, jöttek fiatalok, középkorúak. 
Ezután került sor külterületi szántó belterületbe vonásával 26 építési telek kialakítására. 
Az utca neve dr Tihanyi Bánk utca lett. Ezzel a névadással tisztelegtünk a Tarjánpusztán 18 évig szolgáló Bencés Szerzetes előtt, akinek nagy mértékben szerepe volt  az ifjuság 
nevelésében, a volt uradalmi cselédekből és azok leszármazottaiból alakut közösség összetartásában, közösséggé formálásában. 
Azóta 9 telket értékesítettünk, és jelenleg (2020 január) 3 db kérelem van az önkormányzatnál döntéselőkészítésen. 
Igaz, hogy még csak 1 db telek épült be, de az idén várhatóak újabb építkezések. 
Az illetéktörvény szerint a telek beépítési kötelezettsége 4 év. Amennyiben az adásvételnél kifizeti a vevő a vagyonszerzési illetéket, nem kell betartania a 4 éves kötelezettséget, bármikor építkezhet. De hát hogyan is jönnénk mi ahhoz, hogy kötelezzük a Vevőket az azonnali építésre. Mindenki akkor, és olyan házat épít amikor van rá pénze, illeve amire van pénze. 
Természetesen az építéshatósággal való egyeztetés után. 
 
Kicsi falu vagyunk, nem tartozunk a ,,bezzeg " települések közé, ahol sokkal gyorsabban fogynak a telkek és intezívebb az építkezési kedv. 
27 km-re vagyunk Győrtől, nyílván a közelebb levő települések előnyben vannak velünk szemben. 
Nálunk is megvan minden közmű - víz, villany, csatorna - telken belül. Kiépült a közvilágítás (ugyan még nem üzemel, most folyik az E.ON-nál az ügyéntézés) a mérőhely felszerelése folyamatban van. A gázt idén tavaszra ígérte a szolgáltató. A telekárban minden közmű kiépítése (telken belül) benne van. Minden telek előtt földkábellal ki lett építve az optikai hálózat. Így az internet elérés is biztosított, Itt is igénybe lehet venni a gyermekek után járó CSOK támogatást és a babaváró támogatást is. 
Az eladást tekintve vannak, és még bizonyára lesznek olyanok akik itt szeretnének élni, még akkor is ha üzemanyagtartályok vannak telepítve a településen. 
Azoknak az érdeklődőknek, akik ide szeretnének építkezni elmondom, hogy ezek az üzemanyagtárolók EU-s jogszabályok betartásával épültek 2004-ben. 4 db 1 millió literes állóhengeres üzemanyagtartály a kapacitása a telepnek. Ezek a tartályok duplafalúak,, kármentőbe vannak építve, kizárva a környezeti katasztrófát, ha esetleg kilyukadnának, ami szinte teljesen kizárt. A tetején visszacsapó szelep van, így a gőze sem kerül ki a levegőbe. Az üzemanyag vasúti vagonokban érkezik és zárt rendszerben kerül a tartályokba ugyanúgy mint ahogy a tartályokból is zárt rendszerben kerül az üzemanyagot helyből elszállító tartályautókba. 
Azért került ez az üzemanyagtelep szinte a falu közepébe, mert 52 esztendővel ezelőtt ugyanerre a célra épült ki az iparvágány és a kiszolgáló épületek, csak akkor 40 millió liter volt az erdő felett megépült - azóta lebontott - tartályparkban. 
Nagyon sokan vagyunk a településen, akik gyermekkoruk óta itt  élnek, itt éltek elhunyt szeretteink. Ugyanazok a betegségek fordulnak elő, mint azon a településen, ahol nincs ilyen bázis. 
Meggyőződésem, hogy nagyvárosban a tízemeletesek tövében levő benzinkutak sokkal nagyobb veszélyt jelentenek magukba. Ezen kutak körül 2-3 tömbben Tarjánpuszta nagyságú lakosságszám él. 
Mi akik felelősek voltunk/vagyunk a településünkért soha nem a környező falvakat néztük/nézzük, irigyeljük, vagy lesajnáljuk, hanem az itteni viszonyokat, lehetőségeket próbáljuk összevetni adottságainkkal. 
 
Tarjánpuszta, 2020. január 10. Kálmán Józsefné volt polgármester, most adminisztrátor
 

Tarjánpuszta község Önkormányzata 2010. november 24.-i ülésén a kialakított építési telkek értékesítésével kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta. 

                                                                  

65/2010.(XI.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Tarjánpuszta község Önkormányzatának Képviselő-testülete
értékesíteni kívánja a Tarjánpuszta belterület 1867/1-es helyrajzi számtól az 1867/33-as helyrajzi számíg - a 7 db közterületet kivéve- kialakított 26 db építési telket az alábbi négyzetméter árakon.

        900 m2 feletti telekár bruttó 2.325,-Ft/m2
        800 m2-től 900m2-ig a telekár bruttó 2.425,-Ft/m2
        800 m2 alatt a telekár bruttó2.825,-Ft/m2

Jelen határozatával egyidejüleg meghírdeti az első 10 vásárló részére 
közművesítés előtti kedvezményes értékesítést az alábbi árakon.

        900 m2 feletti telekár bruttó 1.825,-Ft/m2 
        800 m2-től 900 m2-ig a telekár bruttó 1.950,-Ft/m2
        800 m2 alatt a telekár 2.250,-Ft/m2

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza Kálmán Józsefné
polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a fenti mégyzetméter árakon
számolva e határozat mellé 1-es számmal készüljön melléklet, amely tartalmazza a telkek helyrajzi számát, eredeti és kedvezményes vételárát, a kedvezmény összegét, valamint gondoskodjon arról, hogy a kedvezményes értékesítés meghírdetésre kerüljön.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kálmán Józsefné polgármester

 

A kedveszményes értékesítés visszavonásra került. 

Az alábbi árak érvényesek:

                                                            

1-es számú melléklet

  Hrsz        vételár    
                       ár                      
1867/3 2.107.325,- eladva  
1867/4 2.159.925,- eladva  
1867/5 2.127.375,- eladva  
1867/6 2.097.150,- eladva  
1867/7 2.153.400,- eladva  
1867/8 2.121.875,- eladva  
1867/9 2.087.925,- eladva  
1867/10 2.056.400,- eladva  
1867/11 2.022.450,- eladva  
1867/12 1.988.500,- eladva  
1867/13 1.956.975,- eladva  
1867/14 2.240.225,- eladva  
1867/18 2.631.900,- eladva  
1867/19 2.029.725,-
eladva
 
 
1867/20 2.175.225 eladva  
1867/21 2.130.050,- eladva  
1867/22 2.104.625,- eladva  
1867/23 2.073.550,- eladva  
1867/24 2.045.300,- eladva  
1867/25 2.017.050,- eladva  
1867/26 1.988.800,- eladva  
1867/27 1.960.550,- eladva  
1867/28 1.932.300,- eladva  
1867/29 1.904.050,- eladva  
1867/30 1.875.800,- eladva  
1867/31 1.847.550,- eladva  Az építési telek kiosztás megtekintéséhez kattintson ide.

Az építési telkek helyrajzi száma és területnagysága az elfogadott Rendezési Terv módosítása szerint: 

hrsz                      m2
1867/3 869
1867/4 929
1867/5 915
1867/6 902
1867/7 888
1867/8 875
1867/9 861
1867/10 848
1867/11 834
1867/12 820
1867/13 807
1867/14 793
1867/18 1132
1867/19 837
1867/20 897
1867/21 754
1867/22 745
1867/23 734
1867/24 724
1867/25 714
1867/26 704
1867/27 694
1867/28 684
1867/29 674
1867/30 664
1867/31 654


Helyileg a terület a Ravazd Község felől Tarjánpusztára érő bekötőút és a vasút között helyezkedik el, a 82-es főközlekedési úttól 2 kilométerre. A telkekről kitekintést nyerhetünk a Tarjánpusztát körül ölelő erdőkre, dombokra és a ravazdi tóra. 
Villany, víz, csatornahálózat kiépített. A villanyóra minden telken rendelkezésre áll. Az összes közmű kiépítését tartalmazza a vételár. Mivel az említett közműveket azonnal lehet használni, a leendő háztulajdonos rengeteg költséget és utánjárást spórolhat meg. 
Kérem, éljenek a lehetőséggel. 
2012. július 26. 
Kálmán Józsefné polgármester 

2015. december

Tájékoztatom a Kedves Honlaplátogatót, hogy az új építési telkeknél elkezdődött a telkek gáz-vezetékkel történő ellátásának ügyintézése. 
A kivitelezés várható ideje: 2020. tavasza

Kálmán Józsefné polgármester