Écsi Közös Önkormányzati Hivatal
 
Az 1992. január 1-vel önállósuló Tarjánpuszta nem rendelkezett hivatali  épülettel. Először a volt iskola épületének két apró helyiségében fogadtuk az ügyfeleket. Az iskolai élet beindításakor átköltöztünk a volt kultúrház épületébe.
Ezzel egy időben elkezdődött a volt víztározó épületének felújítása. Fél év múlva, a munkálatok elkészültével, birtokba vehettük a kétszintes épületet. Azóta szép, esztétikus környezetben tudjuk fogadni a hozzánk forduló lakosokat, ügyfeleket.
A 2002-es Önkormányzati választások után Bakonypéterddel és Győrasszonyfával karöltve Körjegyzőségi Hivatalt hoztunk létre tarjánpusztai központtal.

2010-ben jogszabályváltozás miatt az addig jól működő körjegyzőségi Hivatal felbomlott. Mondhatnám azt is, hogy hárman három felé mentünk. 
Magunkról: 

Tarjánpuszta község Écs és Ravazd községekkel gondolta a továbblépést. Hárman létrehoztuk az Écsi közös Önkormányzati Hivatalt Écs székhellyel. Tarjánpusztán és Ravazd községben kirendeltség működik. 
A Hivatal közös ügyeit Écsen, a települések saját ügyeit mindhárom községben helyben intézik. 
Az elmúlt évek tapasztalata alapján nagyon jól választottunk. Mind a hivatali, mind az Önkormányzati ügyek zökkenőmentesen zajlanak továbbra is. 

A Közös Hivatal dolgozói:
dr Bertalanné Józsa Judit jegyző

Tel.: 06-20/320-6539

Dobosné Jukli Anikó gazdálkodási főelőadó Tel.: 06-20/317-1011
Némethné Szabó Ildikó Tel.: 554-067
   
Tomozi Miklós igazgatási főelőadó nyugdíjban
Ügyfélfogadás:

Hétfőtől csütörtökig  08-16 óráig
Pénteken  08-14 óráig
 
Kedves Honlaplátogató!

Örömmel értesítem a kedves Tarjánpusztai Lakosokat, hogy 2015-től közös hivatalunk bővülni fog.
A választásokat követően Veszprémvarsány és Lázi községek azzal kerestek meg bennünket, hogy szeretnének csatlakozni az általunk kialakított közös hivatalhoz. 
Ennek érdekében minden ebben érdekelt hivatal Képviselő-testületi határozattal megerősítette szándékát, mely szerint csatlakozni szeretnének az Écs, Ravazd és Tarjánpuszta községek által korábban létrehozott közös hivatalhoz. 
Mi is meghoztuk a befogadásra tett képviselő-testületi határozatainkat. 
Következő lésként - együttes ülés keretében - megalkottuk az alapszabályunkat és a működésre vonatkozó szerződésünket. 
Jelenleg a csatlakozó településeken folyik a hivatali struktúrát kialakítása. Ezzel egy időben pedig az Államkincstárnál kezdeményeztük az immár 5 települést magába foglaló Közös Hivatal törzskönyvi bejegyzését. 
Remélhetően zökkenőmentes lesz az átálás az új hivatali struktúrára. 
Természetesen Tarjánpusztán továbbra is működik a Hivatal, az Écsi közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségeként. 

Tájékoztatásul és szíves tudomásul vétel végett:

2014. november 23-án Kálmán Józsefné polgármester
 
2015.

Január 1-ével immár öt település összefogásával működik az Écsi Közös Önkormányzati Hivatal Écsi székhellyel, és 5 kirendeltséggel. 
A dolgozók zökkenőmentesen és rugalmasan oldották meg a megnövekedett feladatokat. 

Kálmán Józsefné polgármester
 
2016.
 
2016.-ban is folytatódott az öt település alkotta Écsi Közös Önkormányzati Hivatal munkája. 
Munkatársaink felkészülten és készségesen fodják az az ügyfeleket a folyamatosan változó jogszabályok adta környezetben. 
 
Kálmán Józsefné polgármester
 
2017. 
 
Közös Hivatalunk nem csak külsejében újult meg, hanem az emeleti tárgyaló is, amely új padozatot kapott. A meglévő székek, asztalok csiszolása, festése is elkezdődött. 
 
Kálmán Józsefné polgármester
 
2018. 
 
Jelentős esztendő kezdődött el a Hivatal és az Önkormányzat életében. január 1.-én csatlakoztunk az ASP rendszerhez. Immár országos rendszer keretében folyik a pénzügyi elszámolás, az iktatás, az adók elszámolása. 
2019. 
 
2019. októberi választások után Bakonypéterd kinyílvánította szándékát, mely szerint az Écsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz szeretne csatlakozni. Immár hat község alkot egy hivatalt.
Écs
Ravazd
Tarjánpuszta
Bakonypéterd
Lázi
Veszprémvarsány
                                                                                                                                                 
Kálmán Józsefné adminisztrátor