Kedves Honlap Látogató!
 
Az óvodában személyi változás történt. Németh Lászlóné Melinda Óvó Néni 2018. július 1-től nyugállományba vonult. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni 40 éven át tartó munkáját, amit szinte kivétel nélkül Tarjánpusztán, az itt élő gyerekek nevelésével töltött. 
Szép nyugdíjas éveket kívánunk Neki szerettei körében az emberi élet végső határáig. 
 
Az új Vezető Óvónő Feketéné Éles Éva lett. 
Az óvoda telefonszáma továbbra is 06 20 205 2363 
 
Óvónő még: Éles Mária 
Dajka: Kállainé Fehér Gabriella
 
 
Kálmán Józsefné 
polgármester
 
 
2017-es bejegyzések: 
 
Óvodával kapcsolatos dokumentumok:
 
 
 
 
 
Óvoda történet

Tarjánpusztán óvoda 1978 ota működik.
 
Ettől az évtől 1999. szeptember 24-ig az óvoda úgynevezett,, félnapos óvoda "volt egy csoportszobával, a Kápolnával egybeépített helyiségben, csodálatos környezetben megbújva. 
Ezt az épületet - benne az óvoda helyiségével együtt - az állam egyházi kártalanítás címén a Bencés Rend javára visszaadta.
1993-ban szerződést kötöttünk a Renddel az épület visszaadásáról, és az Egyházi kártalanítás összegéről először 2 millió majd  az ido múlásával 4 millió forintról.

1997-ben. februárjában került a Miniszterelnöki Hivatal egyeztető bizottsága elé a Tarjánpusztán visszaadandó óvoda helyiség kártalanítása.
Ezen a tárgyaláson kértük - AZ 1993-ban megkötött szerződés és az egyeztető tárgyalás között eltelt 4 évre való tekintettel, és arra a tényre való tekintettel , hogy a pénzt csak 1998. márciusától  kaphattuk meg -, hogy a kártalanítás összegét 8 millió forintban állapítsa meg a Bizottság.
Fenti érvekre és a tárgyalás előtti napokban beadott indítványunkra pozitiv döntést hozott az Egyeztető Bizottság, így 8 millió forint kártalanítást állapított meg Tarjánpuszta Község Önkormányzata javára, óvoda építése céljából.

Természetesen nem tétlenkedtünk a szerződés megkötésétől a tényleges kifizetés időszakáig eltelt időszakban sem.
Megterveztettük az új óvoda épületét, saját erőből tető ala tettük az épületet. Mint utóbb kiderült ez a tettünk is hozzájárult a fent említett tárgyalás sikeréhez, ugyanúgy, mint az, hogy a Pannonhalmi Bencés Rend Elöljárói a visszakért ingatlanok sorában az első helyre sorolták a Tarjánpusztán levő ingatlanukat.
Köszönet érte.

A rendelkezésre állo 8 millió forintból befejeződött a már megkezdett építkezés.
1999. szeptember 24-en szentmisével kezdődő, futballrangadóval végződő falunap keretében dr. Várszegi Asztrik - Dr. Sólymos Szilveszter OSB, Bócz Boldizsár OSB kíséretében - felszentelte az épületet, így kis lakói Melinda és Ibolya ovo nénikkel, Gabi dajka nénivel  és Mónika étkezési felelőssel birtokba vehették az ,, egész " napos óvodát.

2005-ben a gyermeklétszám csökkenése és a Finanszírozás átalakítása miatt a meglévő iskolánkban megszüntettük az oktatást.
Ezután Győrasszonyfával közösen láttuk el az oktatási feladatokat, mégpedig úgy, hogy Győrasszonyfa 8 osztályos oktatás keretében fogadta a mi iskolásainkat, mi pedig az óvodásaikat láttuk, látjuk el.
 
2006-ban eredetileg zöldre festett  óvoda megújult, a több száz négyzetméteres udvart kerítéssel bekerítettük. Gyümölcsfákat, díszbokrokat ültetve, padok, asztalok, gyermekjátékok kihelyezésével igazi,, második otthont "tudtunk varázsolni a kis lakóknak.

Szerencsére a két településen egyre több lesz az óvodás korú gyermek, illetve várhatóan igény van a bölcsődés gyermekek elhelyezésére.
Ennek érdekében az óvoda tetőterét beépítve, összességében plusz 210 négyzetméteren 2 csoportszobával mosdóval, kis melegítőkonyhával, előterekkel, lépcsőházzal,  raktárral bővülve újból megújult óvodánk, immár a tetőtérbe elköltözve.

Óvodánk felszerelése folyamatosan bővül, szépítjük környezetünket. A játékok megújítása a követlező feladat. 2013-tól az állam áttért a feladat tipusú finanszírozásra. 
Annak érdekében, hogy a feladatalapú finaszírozást maximálisan ki tudjuk használni és a törvényi előírásoknak is meg tudjunk felelni, társulás által irányított önálló költségvetési intézményként működik óvodánk és bölcsődénk. 
E társulást Győrasszonyfa és Tarjánpuszta községek hozták létre. 

Király Bálintné óvó néni 2014-ben elbúcsúzott intézményünktől. Egészségi állapotára való tekintettel nyugalomba vonult. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a munkáját. 

2014. szeptember 1-től Éles Marika frissen diplomázott Győrasszonyfán élő óvó néni pályázata nyert a meghirdetett álláspályázatra beadott pályázatok közül. 


Óvodánk neve: Napsugár Óvoda
Vezető Óvónő: Németh Lászlóné Melinda óvo néni
Telefonszáma  az óvodának: 06 202 052 363
2015.

Óvodánk továbbra is társulásban működik. A Győrasszonyfáról érkező gyermekekkel együtt 27 gyermek jár az intézménybe.
Ebben az esztendőben a konyhában új vízmelegítő került felszerelésre. Kicseréltük a 16 éve működő és közben elhasználódott csaptelepeket. 
Zuhanyzót alakítottunk a dolgozóknak, eleget téve a jogszabályi elvárásoknak. 
A  folyamatos működés biztosított. 

Kálmán Józsefné
 
Óvodánkban változás történt. Németh Lászlóné, Melinda Óvó Néni nyugdíjba vonulása előtti felmentési idejét tölti. 
Ezúton is köszönjük a gyerekek körében végzett lelkiismeretes munkáját. 
A munkában eltöltött 40 év alatt számos kisgyermek köszönheti Neki azt az útravalót amit  nekik adott.