Tisztelt Honlapra látogató!
Kedves Tarjánpusztaiak!
 
Ezúton értesítem Önöket, hogy a vasárnapi szentmise 2021. november 28-ától - Advent első vasárnapjával kezdódóen - reggel 9 óra helyett, 08 45-kor kezdődik.
 
 
Tisztelettel: Kálmán Józsefné
 
 
 
Tisztelt Honlaplátogató!
 
Hortobágyi T. Cirill Pannonhalmi Főapát az alábbi lelkészségünket érintő változásokat rendelte el:

2021. augusztus 01-től a Tarjánpusztai Szent Benedek Lelkészség lelkipásztori feladatait Lőrincz Pál esperes plébános látja el.

Pintér Ambrus OSB plébánosnak ezúton is köszönjük a közel másfél évtizedes szolgálatát.

2021. október 01-től Nagy Lajos Diakónus Testvérünk is elköszön a Tarjánpusztai szolgálattól. Köszönjük a közösségünkért végzett munkáját.

Kérjük a híveket, hogy fogadják szeretettel az új lelkipásztort, forduljanak hozzá bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Lőrincz Pál OSB
30/947-5395
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Szent Benedek Lelkészség története:

Tarjánpuszta kápolnája 1887-ben épült. Egybeépítették a sekrestyével, irodával, a plébános lakásával, illetve a tisztilakkal. Maga a kápolna jelenleg 93 négyzetméter. A hozzá tartozó fentebb említett helyiségekkel együtt 500 négyzetméteres az épületegyüttes, amely a 2,5 hektáros park közepén húzódik meg.
Levéltári kutatások alapján tudható, 1888-ban engedélyezték, hogy a kápolnában Oltáriszentséget tartsanak. Szent Benedek tiszteletére szentelték fel a kápolnát.
A kápolna búcsúja minden évben július tizenegyedikéhez legközelebb eső vasárnapon van. Július 11-e Szent Benedek ünnepe.
1947-ben kisebb átalakításon esett át az épület.
Bejárat készült az épület keleti oldalára, az észak-nyugati oldalon levő korábbi bejáratot befalazták, helyén ma kereszt áll a falon, melyet dr Tihanyi Bánk OSB Plébános Atya készített. Az Ő keze munkáját dícséri a bejárati ajtó is. Ő Édesanyjával lakott Tarjánpusztán és 1946-tól 1964-ig volt a tarjánpusztaiak lelkipásztora, az ifjúság hitoktatója, nevelője.

Őt követően egy kis ideig Árnics László lakott a plébánián, majd Réti József Atya volt a helyiek lelkipásztora 1986-ban bekövetkezett haláláig.

Mikor Ő meghalt rövid ideig gazdátlan maradt a plébánia épülete. Szerencsére maga az épületegyüttes nem, hisz a volt tisztilakban 1978-tól a település fél napos óvodája üzemelt, illetve a mellette levő lakást a helyben tanító Rubics Dezsőné és erdész Férje lakta. Így egészen nem árvult el az épület és környéke. (az óvoda 1999-ben költözött ki az épületből, a Rubics házaspár 2006-ban bekövetkezett haláláíg lakta az épületet)

A lelkipásztori feladatot ebben az időszakban Gőcze Tibold OSB látta el.
Időközben Dörnyei Gizella Mechtild Nővér költözött a plébániára, előbb Luca, majd Veronika és utóbb Szabina Nővérrel. Tibold Atyát Bócz Boldizsár OSB Atya követte. Ő és Gizella Nővér tartották a hittanórákat a gyerekeknek. Előbb a plébánián, majd 1992-től órarend keretében az akkor megnyíló iskolában. Cserkészcsapatot szerveztek, sokat foglalkoztak a helyi fiatalokkal. Az egyházi ünnepek méltó megünneplésére is nagy hangsúlyt fektettek.

1992-ig a bérmálás szentségét Ravazdon, később Pannonhalmán szolgáltatták ki a Tarjánpusztán élő fiataloknak.
Első bérmálás 1992. nyarán volt Tarjánpusztán.

Gizella Nővér és Boldizsár Atya 1998-ban visszaköltözött Pannonhalmára a monostorba.
Ettől az időszaktól kezdve Keresztfalvi Péter OSB látta el a lelkipásztori teendőket.
2000-ben Szalóky Albert OSB vette át a plébános feladatát. Ravazdról járt át a vasárnapi és hétköznapi szentmisék megtartására. A többi lelkipásztori feladattal együtt Ő vette át az iskolában a hitoktatást is. Hat évig volt a település lelkipásztora. Ezalatt az idő alatt külsejében megújult a kápolna és a hozzá tartozó épületegyüttes egy része. Erre a munkára az Apátság biztosított jelentős összeget, illetve az Egyházközség saját pénzéből költött anyagra. A munkálatok gyakorlati kivitelezésében helyi szakemberek működtek közre. A tető teljes rekonstrukciója is Albert Atya működése alatt készült el.
2006-ban Albert Atya Győrszentivánba költözött.

Egy évig Lőrincz Pál OSB járt le a monostorból és végezte a lelkipásztori feladatokat. Az Ő vezetésével megújult a templomkert, kerítés épült az ingatlan egy részén.

Egészen rövid ideig - 3 hónapig - Halmos Ábel OSB volt a település lelkipásztora. Őt Bakonybélbe szólította a szolgálat.
Ábel Atya rövid szolgálata alatt megújult az Egyházközség Képviselő-testülete.
Az alábbi személyeknek szavazott bizalmat a közösség:
 
Sári Ernő Világi Elnök
Tüskéné Harmath Haljnalka Elnök helyettes
Auer Roland sekrestyés
Halász Istvánné tag
Lanczendorfer Ignác tag
Lanczendorfer Ignácné tag
Lippert Jenő tag
Harmath Elemérné tag
Láng Benedekné tag 
Kálmán Józsefné tag
Láng Benedek tiszteletbeli tag
Lippert Jenőné kántor tiszteletbeli tag

Jelenleg Pintér Ambrus OSB Vikárius Atya és Nagy Lajos Diakónus közösen végzi a lelkipásztori szolgálatot Tarjánpusztán. Pál Atya pályázatával, az Apátság segítségével és a helyi Egyházközség munkájával elkezdődött a kápolnával egybeépített épület felújítása. Megújult a sekrestye, a gyóntató helyisége, közösségi szoba készült a hozzá tartozó mellékhelyiséggel. A közösségi helyiségbe gázfűtés került. Az ehhez szükséges földmunkát a Győri székhelyű MAKADÁM Kft végezte teljesen ingyen. A konvektorokat az Önkormányzat adta ( azt, amit a régi orvosi rendelőben használtak egy évig), a munkadíjat Cirill Atya előlegezte meg. Köszönjük. 
 A kápolnába a villanyfűtést kiváltandó, cserépkályha épült. Ennek építéséhez is kaptunk segítséget. Németh László helyi vállalkozó a piros téglát adta, a pannonhalmi téglagyárból agyagot kaptunk, Vígh Mihály Győrasszonyfán élő vállalkozó a kisteherautójával biztosította az anyagszállítást. A kéményhez az anyagot az Önkormányzat biztosította, cementet, meszet, homokot Németh Vilmosné Ilonka néni adta, a kéményt Lippert Jenő rakta meg, Szaló Ernő, Siroki Marianna, Perényi Zsolt segítségével. A régi kályhákat - amiből az új készült - Kiss Ernő és Kiss Tamás bontotta el szakszerüen.
Mindannyiuk munkáját köszönet illeti.

A további helyiségek felújítására pályázatot nyújtott be az Egyházközség, ennek érdekében Közhasznú Egyesületet hozott létre.
Elkészült a kápolna előtti térkövezés, vízelvezetés, megújult a kápolna előtti kereszt.
2009. január 1-től helyben folyik az Egyházi Anyakönyvek vezetése.

2010. május
Kálmán Józsefné
 
2010

2010. június 20-án bérmálás volt Tarjánpusztán.

A Győrasszonyfai és Tarjánpusztai fiatalokat Dr Várszegi Asztrik Főapát Úr bérmálta meg. A szentmisét együtt celebrálta  Pintér Ambrus Vikárius Atyával, Nagy Lajos diakónussal és Hortobágyi Arnold testvérrel. 

Az esős idő ellenére - szinte a bérmálás napjára -  elkészült a kápolna melleti járda térkövezése.
Még egy apró dolog, amit el tudtunk készíttetni közösségünkben. Ránk fokozottan érvényes a mondás: nem tudunk nagy dolgokat véghez vinni, csak kis dolgokat nagy szeretettel.

2010. június 24.
Kálmán Józsefné

                                            ------------------------------------

2010. augusztus végén családnapot tartottunk az Egyházközség szervezésében. Név szerint Sári Ernő és Tüskéné Hajni szervezett programokat.
Délelőtt 10 órától vártuk a gyermekeket és felnőtteket íjászattal, batikolással, arcfestéssel, gitáros-énekes programmal, lovaglással, szamaras kocsikázással, ügyességi játékokkal és nem utolsó sorban bográcsban készült étellel.
A falubusszal elhoztuk Győrszentivánról az ottani plébánia szinjátszó csoportjának pár tagját, akik a volt iskola épületében a Liliomfi című szindarabból adtak elő egy jelenetet, amit a családnapon megjelent gyermekek és felnőttek nagy örömmel fogadtak. Az előadás után a délután további része beszélgetéssel, gyermek programokkal folytatódott. 
Este szokás szerint szabad tűzön szalonnát sütöttünk. Szintén szokás szerint  Abrus Atya szabadtéri vetítésével ért véget a program. 

2010. szeptember
Kálmán Józsefné 

                                              ---------------------------

2010. november utolsó szombatján - hagyományainkhoz híven - adventi játszóházat hírdettünk meg. Mint minden alkalommal, Szabó Bea segített a szervezésben. Az Ő közvetítésével Ácsné Ildikó hozta a kellékeket a koszorukhoz. Nagyon sokan jöttek idősek, fiatalok és egészen aprók is, hogy elkészítsék a család adventi koszorúját. Bea és volt tanítványai vezetésével az aprónép kis ajándékokat készített saját kezüleg.
Jó hangulatú, karácsonyi énekes, zenés délutánt töltöttünk együtt, ezzel is készülve a közelgő ünnepre.

Kálmán Józsefné
 
                                               ----------------------------------

Egyházközségünk épülete felújításra vár. Annak érdekében, hogy könnyebb legyen a dolgunk a tervezett felújítás kapcsán, elbontottuk a meglévő cserépkályhákat, elkezdtük az épület belső vakolatának leverését, a felesleges falak kibontását, ahol lehetett a padozat felszedését.
Csáfordi Zsolt, Zsolnainé Zsuzsa, Bánkuti Márta, Szaló Ernő, Lippert Jenő és jómagam álltunk neki a munkának.
Kb 15 köbméter vakolatot, téglatörmeléket ,,gyártottunk".
December közepére végeztünk a munkával.

2010. december 20.
Kálmán Józsefné

                                             -------------------------

2010. december 27-én az Egyházközség elbucsuztatta az évet.
A délután 5 órakor kezdődő szentmise után vetítéssel, vacsorával, beszélgetéssel múlattuk az időt.

2010. december 30.
Kálmán Józsefné
 
2011
 
2011. februárjánban változás állt be az Egyházközség Képviselő-testületének sorában. Megváltozott az elnök és a sekrestyés személye testületen belül. A volt elnök és sekrestyés természetesen továbbra is a Testület tagja maradt.

2011. február
Nagy Lajos
Diakónus

                                             ------------------------------
                                           
2011. március 14-én és 15-én megkezdtük a templom udvarán levő használaton kívüli és használt, de nagyon rossz állapotban levő melléképületek bontását.
14-én a beszakadt tetejű volt mosókonyhából áthordtuk az ott levő fa tüzelőanyagot  a még megmaradó 3 faházba.
A volt cserkész ,,fűrdőt" megszabadítottuk a felesleges lomoktól.
Dénes Jancsi munkagéppel ,,elütötte" a bontásra szánt épületeket (4-et). 
Másnap elkezdődött a tégla megtisztítása és raklapra rakása, a bontott tetőanyag felfűrészelése és annak faházakba történő berakása.
14-én és 15-én összesen 34-en vettünk részt a közösségi munkában.
Név szerint:
14-e:            
Dénes János
ifj Perényi Tibor
Németh László (Madách u)
Lippert Jenő
Halászné Marika
Dénes István
Tüskéné Hajni
Komondi Róbert
Kálmánné Lívi
15-e
               

 

Szaló Ernő
Csáfordi Zsolt
Tüske Attila
Németh László (Kossuth u.)
Dénes István
Szabó István (Dunci)
Zsolnainé Zsuzska
Varga Zsuzsi
Harmath Miklós
Harmath Róbert
Harmathné Viki
Harmath Hugi
Csillag Peti
Nagy Zoli
Lengyel Pali
Halászné Marika
Lángné Bözse
Komondi Ditti
Polauf József
Lippert Jenő
Karácsony Dóra(Győr)
Karácsony Bettina (Győr)
Kálmán Anett
Tüskéné Hajni
Kálmán Lívi

Mindkét nap ebéddel kedveskedtünk azoknak, akik megtiszteltek bennünket és szabad idejüket feláldozva eljöttek dolgozni az Egyházközség hívására.

Következő munkás napok: március 25. 26. 28. 29.

25-én 5-en dolgoztunk
Szaló Ernő
Szabó Dunci
Brázik Jani
Lippert Jenő
Kálmán Lívi
A munka tégla pucolás és annak raklapra való rakása.

26-án szombaton a csapat tagjai: 

 
Pekker Tamás
László Dani
Pozsgai János
Szabó Dunci
Zsolnainé Zsuzsi
Lippert Jenő
Brázik János
Dénes István
Siroki Marianka
Tüske Attila
Kálmán Lívi
Megtisztítottunk és összeraktunk 6 raklap (kb 2000) téglát.
Ebédet főztem a csapatnak.

28-án hétfőn 6-an dolgoztunk, a még feldolgozatlan faanyag felét felfűrészeltük, beraktuk a fáskamrába. 
 
Szaló Ernő
Csáfordi Zsolt
Lippert Jenő
Dénes István
Szabó Dunci
Kálmán Lívi

29-én kedden 5-en voltunk. Ismét fát fűrészeltünk és raktunk be.
 
Szaló Ernő
Csáfordi Zsolt
Lippert Jenő
Dénes István
Kálmán Lívi

Következő közösségi munkavégzés április 2-án szombaton volt. 

A csapat:  
 
Ifj Perényi Tibor
Halász Laci
Harmath Miklós
Varga Zsuzsi
Harmath Róbert
Pekker Tamás
Nagy Sándor (Csócsa)
Dénes Pityu
Lippert Jenő
Zsolnainé Zsuzska
Szabó Dunci (félidőtől)
Kálmán Lívi
Halászné Marika és Tüske Hajni segítettek az ebédet feltálalni és utána összerekodni. 
Ezen a napon 7 raklap téglát pucoltunk meg és raktunk össze. 
Délután a Dénes János összehordta egy helyre a korábban megrakott raklapokat, megkurkázta munkagépével a meglévő téglahalmot. Sajnos, vagy hál Istennek még rengeteg téglát kell megtisztítani és összerakni. 

Az eddgi ,,mérleg": több évre elegendő faanyag a tüzeléshez, 23 raklap (kb 7000) megtisztított és összerakott tégla. 
Ami a legfontosabb, eljött dolgozni 75 jószándékú tarjánpusztai  és nem tarjánpusztai ember aki egy fél napot áldozott - volt aki többször -szabad idejéből annak érdekében, hogy ez a maroknyi kis egyházközség a kitűzött céljait meg tudja valósítani. KÖSZÖNET érte. 
Tarjánpuszta, 2011. április 04. 
Kálmán Lívi 


Tereprendezés

Következő lépésként az összes lebontott épület ,,maradványát" munkagéppel egy helyre rakattuk. Még rengeteg egész tégla van a törmelék között. Meglepetésünkre, a betonaljazat alatt több sor tégla volt. Igyekszünk folyamatosan, ahogyan erőnktől telik az egész téglákat kiszedni a kupacból (kb 70 m3) és reményeink szerint 4-5 ezer téglát tudunk értékesíteni annak érdekében, hogy valamelyest bevételhez is jussunk. Sok kiadásunk lesz még addíg, amíg az összes romos mellléképület lebontásra kerül, illetve a terepet el tudjuk simíttatni.
A pince teteje tiszta lett, az összes bokrot, fát kiszedtük róla. Megpróbáljuk borostyánnal beültetni.
A pincével kapcsolatos további teendőink: a szellőzőket újra kell rakni téglából,
                                                                          a bejáratát ki kell javítani, 
                                                                          előle a vizet el kell vezetni, 
                                                                          ajtót kell csináltatni.
Április óta folyamatosan kaszálunk a területen. A fák között a Szaló Ernő és a Csáfordi Zsolt kikaszálta a sürűn nőtt aljnövényzetet. A kert észak, északnyugati része is szép, átlátható lett. Zsolnainé Zsuzsa és Perényiné Gizi szintén közreműködött/működik abban, hogy rendezett legyen a templom környéke.
Sok egynyári virágot ültettünk a virgágyásokba.

Pályázat

A 2009. decemberében beadott túrisztikai pályázatunk kedvező elbírálása kapcsán Egyházközösségünk a létrehozott Egyesület (Kulturális Örökségünk Védelme Közhasznú Egyesület) nevével jegyezve 38.299.000,-Ft-ot nyert a templommal egybeépített használaton kívüli épületegyüttes felújítására. 
Köszönjük a Pannónia Kincse LEADER Egyesület támogatását. 
Következő lépés a közbeszerzési eljárás lefolytatása. 
Három vállakozót hívunk meg ajánlattételre. 

2011. májusa
Kálmán Józsefné 


Bérmálás

Május 29-én, vasárnap Győrasszonyfán volt a bérmálás a Tarjánpuszta-i és Győrasszonyfa-i fiataloknak Dr Várszegi Asztrik Főapát Úr szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Pintér Ambrus Vikárius, Nagy Lajos és Hortobágyi Arnold Diakónusok együtt miséztek Főapát Úrral.
Szép, bensőséges, szívet melengető ünnepségben volt részünk.
A szertartás után jó hangulatú ebéden vettünk részt. Köszönet a Győrasszonyfai Egyházközösségnek a szíves vendéglátásért.

2011. május 31.
Kálmán Józsefné

Családnap 2011. 

2011. augusztus 27-én szombaton az Egyházközség szervezésében családnapot tartottunk.
Délelőtt 10 órától vártuk a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket.
Bár az idő kissé szelesre sikeredett, jó hangulatú napunk volt. 
Mindenki talált magának kedvére valót. Lovagoltak, hintóval bejárták a környező utcákat, íjászkodtak, arcot festettek, batikoltak, gyöngyöt fűztek, a gyerekek birtokba vették az ugrálóvárat. 
Délben a Mórichidáról érkezett szinjátszó csoport kitűnő előadással kedveskedett nekünk. 
Az előadás után költöttük el a bográcsban készült pörköltet, gulyáslevest, lángost, palacsintát. 
Este a filvetítés előtt szalonnát sütöttünk. 
A kislány és a róka című filmet a volt iskolaépületben vetítette le Ambrus Atya.  
Este 10 órakor ért véget a családnap.
A galériában található képeket kérem tekintsék meg.
Kálmán Józsefné


 
Közbeszerzés

A korábban említett közbeszerzési eljárás 2011. októberében sikeresen lefolytatódott.
A nyertes vállalközó a Győri székhelyű FK SYSTEM Kft lett. Ügyeveztői Farkas János és Nagy Tibor.
Átadtuk a munkaterületet, és még októberben elkezdődött a felújítás.
Erre az időpontra az épület belső bontását közmunkával és társadalmi munkával elvégeztük.

2011. novembere
Kálmán Józsefné

2011. december 22-én ismét betlehemes játékkal köszöntöttük a Karácsony eljöttét, a Kisded születését.
Sári Ernő jóvoltából Mórichidai előadóktól szép harmonika és orgonaszó hangzott a Betlehemi sátornál.
Nem maradhatott el a hagyomásnyos zsíros kenyér és forralt bor sem.

2011. december
Kálmán Józsefné
Épületfelújítás 

  
2011. novemberében kezdődött a kivitelezés és nagyon gyors és precíz munkával az FK SYSTEM KFT 2012. márciusára befejezte a kivitelezési munkálatokat.
Az építkezéssel együtt folyt az udvar tereprendezése, parkosítása. 
2012. júniusára elkészült a 9 fürdőszobás szobából, étkezőből és konyhából álló vendégház. 
Várjuk a pihenni, kirándulni vágyókat. 
Szobáink általában két ágyasak.  
Érdeklődni a 06 307 424 492-es telefonon lehet Nagy Lajosnál és a 06 209 191 336-os számon Kálmán Józsefnénél. 
Képek a vendégszobáról a galériában. 

2012. július 24.

 
Bérmálás

2012. június 10-én bérmálta meg Főapát Úr az egyházközösség fiataljait, akik ezzel a szertartással a fiatal felnőttek sorába léptek. 
Nyalkai, Pannonhalmi, Győrasszonyfai fiatalok részesültek a bérmálás szentségében. 
A fiatalok felkészítését Hortobágyi Arnold OSB végezte

2012. július 
Kálmán Józsefné

 
 
Vendégház átadása
 
 
2012. július 8-án délután 4 órakor Dr Várszegi Asztrik Főapát Úr megáldotta a közelmúltban elkészült Szent Benedek Vendégházat. 
Az ünnepség citeraszóval, énekkel, verssel kezdődött. 
Visszaemlékezés hangzott el az épülettel kapcsolatosan. Az áldást követően ismét a citerásokon volt a sor, akik szinvonalas műsorukkal szórakoztatták a meghívott vendégeket.
Eközben elkészültek a finom grill-húsok, csapra verték a hideg sört, ezzel szerettük volna megköszönni azok munkáját, akik segítséget nyújtottak abban, hogy elkészülhetett a Vendégház. 
Még egyszer KÖSZÖNET MINDENKINEK, AKI SEGÍTETT.

2012. július
Kálmán Józsefné
Kápolna felújítás
 
Egyházközösségünk Képviselő-testülete - a Pannonhalmi Bencés Rend egyetértését és támogatását maga mellett tudva - kezdeményezte a kápolnánk felújítását. Ennek érdekében elvégeztettük a statikus számításokat, statikus terveket, valamint a tervezett felújítás tervét. A tervek birtokában pályázatot adtunk be a Pannónia Kincse LEADER Egyesület által kiírt ,,Vidéki Örökség" pályázatra. 
Reményeink szerint pályázatunk nyerni fog, és megújulhat az amúgy leromlott állapotban levő kápolnánk.

2012. november 
Kálmán Józsefné az egyházközség világi elnöke.

2013. nyarán hírdették ki a kápolnára beadott pályázat eredményét. Ennek értelmében valamivel több, mint 20 millió forintot nyert Egyházközösségünk a kápolna és a hozzá tartozó helyiségek felújítására. 
A kivitelezőt egyszerű meghívásos pályázat segítségével választottuk ki. 
A kápolna felújítási munkáit a győri székhelyű FK-.SYSTEM nyerte el. A műszaki ellenőr az Egyházközösség részéről Őri Gyula lett. 
Még szeptemberben átadtuk a munkaterületet. 
Sajnos a korábban elkészíttetett statikai tervek nem bizonyultak időtállónak. A kivitelező cég nem vállalta ezen tervek alapján a mennyezet kivételét. 
Új statiaki tervek készültek a kivitelező jóvoltából. Mindenki megelégedésére megnyugtatóan rendeződött a statika. Igaz. hogy ez plusz költséget eredményezett az egyházközösség pénztárcájára, de úgy gondolom, hogy érdemes volt, hisz biztos ,,alapokon" nyugszik a tető. A falba 4 helyen besüllyeszetett, beton alapon álló acél tartószerkezetek, a külső falakon nyugvó acélgerendák, a tető felső harmadában elhelyezett acél szekezetek és kimerevítők garanciát adnak arra, hogy a tetőszerkezet ezután is stabilan fog állni.
Hagyományainkat folytatva természetesen a bontást helyi erőkkel igyekeztünk megoldani. 
A jól bevált közösségi munka mellett a település úgynevezett közmunkásai is kivették részüket a felújítást megelőző bontási munkálatokból. 
Végül is 2014. június 1-ére elkészült a kápolna teljes felújítása, amelynek fényét emelte, hogy a Pannonhalmi Bazilikából korábban megkapott, kellőképpen restaurált padok kápolnánkba kerültek. A restaurálást helyi szakemberek - Szaló Ernő és Horváth Zsolt (Szedi) - végezték díjazás ellenében, amit az Egyházközösség fizetett.
A szentély burkolását bontott anyagból Király Bálint Győrasszonyfai asztalos mester végezte el.
A sekrestye és a iroda-pihenőszoba bútorait Tarjánpuszta község Önkormányzat finanszírozta.
Sok segítséget kaptunk a külső munkák elvégzéséhez is.
A Pannon-Víz Zrt támogatásként az Önkormányzati úttól a sekrestye ajtajáíg kiépítette az ivóvizet, a templom vizellátása érdkében. Hoffer Gyula helyi vállalkozó 100.000,-Ft-al, Tomolák Zsolt helyi vállalozó szintén 100.000,-Ft-al, Kovács Ferenc és Lascsik Alexandra házaspár 40.000,-Ft-al, Fákó Tibor (Fákó Trans) 50.000,-Ft-al, Régely Ingrid (Haemmerling Kft) 200.000,-Ft-al, Farkas János (Fk-System)150.000,-al,Dénes János helyi vállalkozó gépmunkával (a kápona körüli tereprendezéssel, múrva és földterítéssel) járult hozzá beruházásunk sikeréhez.
KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÜKET! 

Június 15-én Dr Várszegi Asztrik Főapát megáldotta a megújított kápolnát, egyben a bérmálás szentségében részesítette Győrasszonyfa és Tarjánpuszta fiataljait.
Az ünnepség fényét emelte a Cantace Kamarakórus  előadása Áment Lukács OSB Atya vezetésével.
Az átadás utáni fogadás jó hangulatban telt el mindenki megelégedésére, csülökkel, szarvaspörkölttel, csapoltsörrel, kávéval, süteménnyel, szeretetteli kínállással azoknak, akik együtt ünnepeltek velünk. 

Egyházközösségünk egy maroknyi csapata november 19-én részt vett a Ravazdon megtartott Szent Erzsébet napi szemtmisén. Sajnos e honlap krónikása nem tudott részt venni ezen a szép ünnepségen, de akik ott voltak - mindannyian - tanúságot tettek arról, hogy immár sokadik alkalommal a szíves invitálásnak eleget téve, együtt imádkozva és énekelve, egymáshoz szeretettel fordulva ünneplik meg az Egyház közös ünnepeit. 
A Tarjánpusztáról érkezett résztvevők nevében tolmácsolom a Szervezőknek a szíves vendéglátás iránti köszönetüket.  

2014. November 23-án Kálmán Józsefné lett a világi elnöke az egyházközösségnek.
 
2015
 

2015.-ös év az egyházközösség részéről csendesen, hétköznapiasan kezdődött. 

A kápolnában vasárnaponként szentmise  van. A vendégházban - szerencsére - sűrűn vannak vendégek. 

A bérmálás Győrasszonyfán volt az idén. A szentmise után a szokásokhoz híven szeretetteli vendéglátásban részesültünk a Győrasszonyfai egyházi képviselő-testület jóvoltából. 

2015. augusztusában az egyházközösség alapítványának - Kulturális Örökségünk Védelme KHE - még 2013-ban beadott, azóta kétszeri fellebbezésen átesett pályázata - sokak hathatós segítsége révén - támogatásban részesült. 
Nevezetesen 3 db jurtával - mongol sátor - , és ezekhez tartozó kiszolgáló épülettel, bemutatóteremmel gazdagodhat közösségünk. 
Szeptember elején kezdődött az építkezés, és a közben módosított határidőre 2015. november 13-ár el is készült. 
Várjuk a helyszíni ellenőrzést. Reméljük, hogy ez hamarosan megtörténik. 

2015. november 17. Kálmán Józsefné elnök

2015. november 19-én ismét elzarándokoltunk Ménfőcsanakra, a Szent Erzsébet tiszteletére bemutatott szentmisére. Az egyházközösségek a hagyomány szerint ajándékot vittek. Pénzadományainkkal egy árvaházat támogattunk, nevezetesen étkező asztalokat és székeket vásárolnak a szervezők az összegyűlt pénzadományból. 
Ménfőcsanak Egyházközössége megvendégelte az összes résztvevőt. Nagyon jól éreztük magunkat, sok ismerőssel találkotunk, és beszélgettünk.
Köszönet a szép estéért minden résztvevőnek.

Ferenc Atya ( Ménfőcsanaki Plébános ) és segítői a szentmise végén emléklapot ajándékoztak minden részt vevőnek. 
Az emléklap első oldalán a Ménfőcsanaki templom képe alatt olvashatjuk az alábbi szöveget. 

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén, Ménfőcsanak, 2015. november 19. szöveg olvasható. 

Az emléklap hátoldalán a ,,Szeretethadjárat ábécéje" olvasható. 
Mivel nem sikerült más módon ,,feltenni" a honlapra ezt az örök érvényű, 10 pontba szedett ,,ábécét", ezért az alábbiakban írom le.

A szeretethadjárat ábécéje
   
1. Tisztelj mindenkit - Krisztus jelen van felebarátodban.
     Légy megértő másokkal - ők a testvéreid.
2. Mindenkiről jót feltételezz, ne pedig gonoszat!
    Még a lagrosszabb körülmények között is találj az életedben valami jót.
3. Mindíg jót mondj másokról - ne pletykálkod és ne rágalmazz!
    Tedd jóvá a szavaiddal okozott kárt! Ne kelts viszálykodást mások között.
4. Beszélj mindenkivel a szeretet nyelvén! Ne emeld fel a hangod! Ne káromkodj!
    Ne bosszants másokat! Ne fakassz konnyeket! Nyugtass meg másokat, és légy jószívű.
5. Bocsáss meg embertársaidnak! Ne légy haragtartó! Mindíg te nyújts békejobbot elsőként!
6. Mindíg felebarátod javát tartsd szem előtt! Tégy jót másokkal, viselkedj velük úgy, ahogy te szeretnéd, hogy
    ők veled bánjanak! Sose arra gondolj, hogy mások mivel tartoznak neked, hogy te mivel tartozol nekik!
7. Légy együtt érző mások szenvedései láttán! Siess mindíg segítségükre jó szóval, tanáccsal, kedvességgel!
8. Dolgozz lelkiismeretesen - mások a te munkád gyümölcsét élvezik, ugyanúgy, ahogy te élvezed mások
    munkájának gyümölcsét!
9.Tevékenyen vegyél részt közösséged életében! Légy nyitott a szegények és betegek szenvedéseinek orvoslására!
    oszd meg anyagi és lelki javaidat! Próbáld észrevenni mások miben szenvednek hiányt!
10. Imádkozz mindenkiért, még ellenségeidért is!

Stefan Wyszynski bíboros 

2015. november 20.

Kálmán Józsefné világi elnök
 
2015. Karácsonya eltt két nappal szeretetvendégség keretében a szokásos zsíroskenyér, forralt bor és finom tea kínálása mellett szinvonalas műsorral köszöntöttük Jézus születését, és köszöntöttük egymást is. 
Nagy ajándékként december 29-én megérkezett számlánka a jurta és hozzá tartozó melléképületre az az MVH-s forrás (19 millió forint), amelyet a kivitelezésre nyertünk. 
Hála és köszönet azoknak, akik hathatós segítséget nyújtottak ehhez a beruházáshoz. 
 
2015. december 31. 
Kálmán Józsefné világi elnök
 
 
2016.
 
2016. nagyon csendesen kezdődött. 
Mindenki igyekezett az elző évi beruházás (jurták és melléképület) miatti fáradalmakat kipihenni. 
Nagy feladat elé nézett az egyházi közösség, hisz nem csak megépíteni kellett az fentebb említetteket, hanem máris felmerült a továbblépés gondolata. 
Meg kell tölteni tartalommal ezt a beruházást is, hisz a folytatásban gondoskodni kell a megfelelő hasznosítás mellett a jurták berendezéséről (szekrények, fektetők) is. 
Odnoga Ottó helyi vállalkozó felajánlásából Szaló Ernő falugondnok, Siroki Marianna, Zsolnai Józsefné, Szabó István (alias Duncos), Csáfordi Zsolt közmunkások közreműködésével le lettek parkettázva a jurták. 
Időközben elkészültek a szekrények minden jurtába. 
Több csapat is igénybe vette a nyár folyamán ezeket a létesítményeket. Volt aki csak ezekben lakott, voltak olyanok is, akik a vendégházban vendégeskedve ezeket az épületeket is használták közös pihenésre, imádságra. A Zuglói Zeneiskola visszatérő diákjai, Tanárai szívesen gyakoroltak a jurtákban. 
Igaz, az Ő fő gyakorló helyük a Kápolna, ahol az egy hét folyamán, amig itt vannak, többször is koncerteznek. 
A vendégház látogatottsága megfelelő. 
Nagyon sok visszatérő vendégünk van. 
Bevételeinkből a fenntartás költségeinek kifizetésén kívül igyekszünk széppé tenni környezetünket. 
Gyarapítani meglévő dolgainkat. 
 
                                                        -------------------------------------------
 
Május 28-án Képolnánkban volt Tarjánpuszta és Győrasszonyfa fiataljainak bérmálása.
Várszegi Asztrik Főapát Úr, Ambrus Atyánkkal, Lajos Diakónus Testvérünkkel közösen tartott szentmisében a két falu fiataljainak kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. 
 
                                                       ----------------------------------------------
 
A nyár folyamán a jurták melletti melléképület előtt térkő burkolat készült. 
 
                                                     -------------------------------------------------
 
Ulrich Scheller Németországban élő nyugdíja iskola igazgató Jézus születése utáni jelenetet megörökítendő, saját kezüleg készített Betlehemmel ajándékozta meg egyházközösségünket. 
Köszönet érte. 
 
                                                   ---------------------------------------------------
 
November végén, a még viszonylag enyhe időt kihasználva Muszer László kőműves csapata elkezdte az udvaron levő pince felújítását. 
 
Köszönöm az év folyamán nyújtott segítséget. 
 
Kálmán Józsefné 
világi elnök
                                                   
                  2017. 
 
A nagy hidegek elmúlta után, februárban a település közmunkásai folytatták a tereprendezési munkákat az egyházközösség kezelésében levő területen. 
Fákat, bokrokat írtottak annak érdekében, hogy később reményeink szerint egy kisebb sportpálya jöhessen létre a területen. Ezzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy tartalmasabban tudják az ide látogató túristák eltölteni idejüket. 
 
Május 20-ára elkészült  a pince felújítása. 
Ezzel a felújításslal egy lépéssel megint előbbre jutottunk azon az úton, amelyen azt szeretné elérni maroknyi kis közösségünk, hogy élhetőbbé váljon a kezelésünkben levő terület. 
 
Május 28-án Győrasszonyfán volt Tarjánpuszta és Győrasszonyfa fiataljainak bérmálása. 
 
A nyár munkával telt, hála Istennek, nagyon sok vendégünk volt a vendégházban és a jurtákban is. 
Sok a visszatérő vendégünk, de újak is érkeztek az ország minden részéről. Sok nagyszerű emberrel találkoztunk, sok szép példát láttunk arra, hogyan működnek közösségek. egymást segítve, egymást támogatva. 
 
2019. 
 
Ismét építéssel, szépítéssel kezdtük az esztendőt. 
Először is terepet rendeztünk, részben társadalmi munkában, nagyobb részben gépmunkával. A tervezett kerítésépítés helyén fákat, bokrokat szedtünk ki, mint említettem jórészt gépi munkával. 
Megvásároltuk a kerítés anyagát, így kezdődhetett a kerítés építése. Vásároltunk egy hasa alja kaszás kistraktort, amellyel könnyebbé válik területünk gondozása.  
A kerítésre és a kistraktorra pályáztunk, 6.270.000,-Ft-ot nyertünk. 
Összköltség a tereprendezéssel kiegészülve 8.270.000,-Ft-ba került. 2.000.000,-Ft-ot ehhez a beruházáshoz a Vendégház bevételeiből biztosítottuk. 
Az egyházközösség közel 1.000.000,-Ft-ból a kaputól a templom elejéíg - egy kis parkolót építve - kiszegélyezte az utat és lemúrváztatta. Amint lehetőségünk adódik rá, a parkolót kibővítjük, és az egészet letérköveztetjük. 
A Vendégházban korszerűsítettük a gépeinket. Új nagyteljesítményű mosógépet és szárítógépet vásároltunk. Következőben pedig a villanytűzhelyeket szeretnénk kicserélni. 
Már most nagyon sok foglalásunk van a 2020-as esztendőre. Remélem, hogy bevételeinkből további szépülés, épülés várható a területen. 
Brázik Gábor, Kiss Tamás, Albert Atya és Ambrus Atya felmérték a harang állapotát. 
Brázik Gábor a villamos rész rendbe tételével és áthelyezésével úgy tűnik megoldja azt, hogy végre szóljon a harang a templom tetején. 
 
A ősszel, adományból gyümölcsfákat ültettünk a területünkön. 
Pályázatot adtunk be további gyümölcsfák, cserjék, bokrok, diszfák telepítéséhez. 
Szeretnénk megújítani a templomhoz tartozó kertet. A veszélyes fák kivágásával 2020. tavaszán kezdjük a munkát. 
 
Kálmán Józsefné világi elnök.