ÉRTESÍTÉS!

Értesítjük Tisztelt Betegeinket, hogy 2021. március 02- án, kedden a győrasszonyfai rendelőben megkezdjük a regisztrált személyek védőoltását, ezért Tarjánpusztán a rendelés ELMARAD.

Megértésüket köszönjük

Dr Nagy Zoltán

háziorvos (Tel.:20 2368990)

 

 

Választási Közlemény
 
a 2019. október 13-ra kitűzött önkormányzati választással kapcsolatosan.
 
A Helyi Választási Iroda Vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választás eljárási határidőiről és határnapjairól.
 
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki az önkormányzati választásokat.
A 19/2019.(VII.29.) IM rendelet szabályozza a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőit és határnapjait. Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek (online, személyes, postai úton) legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához, amelyeket 2019. október 11-én 16.00 óráig vonhat vissza a választópolgár.
 
A választópolgár mozgóurna iránti kérelme Amennyiben egy választópolgár mozgóurnát szeretne igényelni, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén: • ONLINE igénylés ◦ ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon, 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be ◦ ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján, 2019. október 13-án 12.00 óráig nyújtható be. • SZEMÉLYESEN történő igénylés: A szavazást megelőző második napon, 2019. október 11-én (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be a Helyi Választási Irodához (9083 Écs, Fő u. 94. • POSTÁN történő igénylés A szavazást megelőző negyedik napon, 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához (9083 Écs, Fő u. 94. • írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés ◦ a szavazást megelőző második napon, 2019. október 11-én (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy ◦ a szavazás napján, 2019. október 13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. • írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy) ◦ a szavazást megelőző negyedik napon, 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy ◦ a szavazás napján, 2019. október 13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló
bizottsághoz nyújtható be. A kérelmet, a szavazást megelőző második napon, 2019. október 11-én (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni. A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, amely a szavazókörön belül lehet.
 
A jelölt- és listaállítás A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
A képviselő valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7-ei adatai alapján kell megállapítani.
Az önkormányzati képviselő jelöltet, a polgármester jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni a Helyi Választási Irodánál.
A választási kampány: A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart. 2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen, c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.
2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A választási plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.
Szavazókörök: 1. Szavazókör: 9092. Tarjánpuszta, Baross tér 8. Önkormányzati Hivatal
 
A választással kapcsolatos információk, valamint formanyomtatványok a www.valasztas.hu és a www.tarjanpuszta.hu internetes oldalakról letölthetőek. A választópolgárok a választással kapcsolatos kérdésekre személyesen ügyfélfogadási időben a Helyi Választási Irodában kérhetnek tájékoztatást.
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei: ÉCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 9092 Tarjánpuszta, Baross tér 8.
Telefon: 96/554-066, Telefax: 96/ 554-067, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Jegyző (HVI vezető) elérhetősége: Telefon: 96/473-168, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 
Tarjánpuszta, 2019.augusztus 7.
 
Bertalanné Józsa Judit sk
HVI vezető

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Honlaplátogató!

Általában nem szoktam a Facebook közösségi oldalakon megjelenő - önkormányzatot és személyemet bíráló - bejegyzésekre válaszolni. 

Hogy miért nem teszem? Azért, mert az Önkormányzás sokkal komolyabb dolog annál, hogy különböző közösségi oldalakon, internetes felületen tárgyaljuk meg a vélt, valós sérelmeinket, mondjunk másokról véleményt, vagy mondjuk meg mit csináljon valaki és mit nem. Az önkormányzás arról szól, hogy a településen élőknek biztosítsuk azt az infrastruktúrát - legyen az egészséges ivóvíz, csatorna és gázhálózat, villamos hálózat, közvilágítás, úthálózat, csapadékvízelvezetés, középületeink és intézményeink fenntartása, azok megközelíthetőségének biztosítása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családgondozás, gyermekjóléti szolgálat fenntartása - amit a törvény nagyon helyesen rá ró a közösségekre. 

Persze szóvá kell tennünk, ha gazos valakinek a kertje, az árka az út padkája. Tesszük ezt megfelelő tapintattal, hisz nem tudjuk ki éppen miért van olyan helyzetben, hogy nem tud eleget tenni ezen kötelezettségének. Nem mindenáron szeretnénk jogi eszközökhöz folyamodni, hisz egy esetleges büntetés még nehezebb helyzetbe hoz családokat. Ugyanakkor tehetetlenül állunk olyan helyzet előtt, amikor nem találjuk meg hivatalosan az elhagyott, gazos telkek tulajdonosát. Hiába tudjuk ki a gyereke, párja, ha nincs a nevükön az ingatlan, jogilag nem szólíthatjuk fel Őket. Nem mehetünk be az ingatlanára, mert ha bemegyünk magánlaksértést követünk el, ugyenezen oknál fogva nem tudjuk foganatosítani a kaszálásért hivatalosan kifizetett díjat, mert azt csak ügyvédi közreműködéssel tehetjük, aki azonnal felhívja figyelmünket, hogy be sem mehettünk volna más ingatlanára. 

Kaszálás ügyében akkor járunk el helyesen, mint Lakosok, ha előbb a saját portánkon teszünk rendet. Régebben, amikor hajlandóak voltak tisztelni egymást az emberek, még azt is megtették - ha látták, hogy a másik nehézségekkel küszködik - hogy segítették egymást. 

Olyan egyszerű kimondani, ez ilyen! ez olyan. És mi milyenek vagyunk?

És most arról, amiért tollat ragadtam. 

Felkerült egy közösségi oldalra, hogy a polgármester megtiltotta a közterületen való parkolást. Nem írtam felül a kreszt. 

Csupán arról van szó, hogy az Orvosi Rendelő parkolójában rendszeresen parkoló autó tulajdonosát és rokonait szólítottam fel, hogy hagyják el a parkoló területét, és parkoljanak saját ingatlanukon belül. Az, hogy az út mellett ki parkol, sosem néztem, mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy balesetveszélyes-e ez a tevékenysége. 

Pontosan a balesetveszély elkerülése végett 9 évvel ezelőtt megengedtem, hogy a ,,ZÖLDTETŐ" felirattal ellátott autó az Orvosi Rendelő parkolójában parkoljon. Nem is zavart senkit, hisz csak délután és éjjel parkolt ott. Az, hogy az érintett család 2-3 autója is rendszeresen éjjel nappal ott parkoljon nem megengedhető, annál is inkább, mert folyamatosan vásároljuk meg a térkövet és tartozékait a parkoló kialakításához. 

Ezért van a nagy felháborodás, ezért vagyok a gyerekeimnek k......va anyja. 

 

Kálmán Józsefné polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívó

 

Tarjánpuszta község polgármestere a településfejlesztési koncepceióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezéi eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormány rendelet 29/A § (2) bekezdése alapján lakossági fórumot hív össze. 

A lakossági fórum témája:

Az elkészült településkép védelméről szóló mrendelet véleményeztetése. 

A témával kapcsolatos lakossági fórum időpontja: 

 

                                  2018. augusztus 8. 17. óra

Heszín:                      Közösségi Ház

 

A lakossági fórumot követően 2018. augusztus 16.-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az lábbi módokon:

  • Írásos észrevétel Écsi Közös Önkormányzati Hivatal Tarjánpusztai Kirendeltsége címére (9092 Tarjánpuszta, Baross tér 8.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben történő megküldéssel a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.

 

Az elkészült településkép védelméről szóló rendelet tervezet az Écsi Közös Önkormányzati Hivatal Tarjánpusztai Kirendeltségén megtekinthető. 

 

Tarjánpuszta, 2018. augusztus

 

Kálmán Józsefné sk

 polgármester

 

 

 

 

 

Az alábbiakban adjuk közre a honvédségi toborzót:
 
 
 
2016. január 08.

A 2014-es választás margójára 

Tájékoztatás betegjogi képviseletről

Elmaradt válasz Weingartner Péter 2015. szeptember 2-i levelére

Nyílt levél kérésre  2015 november

Levél Weingartner Pétertől

Közlemény Betegút Egyesület létrehozásáról

Választás 2014.

Tarjánpusztán az október 12-én megtartott helyhatósági választás alkalmából 207-en éltek szavazati jogukkal.
Ez a szám 65%-os részvételt jelent. 

Az érvényes, polgármesterekre leadott 205 szavazat megoszlása:

Kálmán Józsefné 146 szavazat 71,22%
Nagy Donát 59 szavazat 28,78 %

A Képviselő-Testület tagjai: Kálmán Norbert, Lanczendorfer Ignácné, Matyikó Ferencné, Németh István

Köszönöm szépen mindannyiunk nevében, hogy az országos átlaghoz viszonyítva ilyen szép számmal nyilvánítottak véleményt ezen a választáson. 

Tarjánpuszta, 2014. október 13. 
Kálmán Józsefné polgármesterTarjánpuszta szégyene a buszmegálló épülete!

Nagyon találó a közösségi oldalról ( szellemében ) idézett mondat, hisz valóban szégyen, ahogyan kinéz a buszmegálló épülete.

Szégyen első sorban azokra, akik szétverték a drótüveget.
Azt gondolom, ha nem vaslemezből lenne az oldala, hanem deszkából, akkor az is hiányos lenne.
Annak idején, amikor felújítottuk ezt az építményt és drótüveggel üvegeztettük be, azzal tetszelegtem a környezetemben, hogy ezt biztosan nem tudja senki tönkre tenni.
Hát nem így lett.

Az, hogy jelenleg nincs megoldás erre a helyzetre abból adódik, hogy a várakozó utasok szempontjából nincs is jó helyen ez az építmény, mert mindenki az út mentén várakozik a buszra.
Természetesen nem azért, mert minden áron így szeretné, de ott áll meg a busz. 

Az út szélére nem lehet kitenni a tervezett építményt, mert a Közúti Igazgatóság és a Közlekedési Hatóság ehhez nem adja engedélyét. 
Ideális helye a szelektív sziget előtt lenne, illetva a partba bemarva, de ebben az esetben a Szolgáltató nem tud hozzáférni a konténerekhez, azok ürítésekor.
Fentieket figyelembe véve, a Győr-Szol-lal egyeztetve a buszváró mostani helyére kerülnek a konténerek, konténerek mostani helyére (a partba beépítve) pedig a buszváró épülete. 

Hogy ez miért is nem történt meg eddig?

Először is több pénzbe kerül ez a folyamat, mintha egy ,,sima", fából és üvegből épülő buszvárót építenénk (amit ugyanúgy egy - két hét elteltével elkezdenének szétverni), másodszor, pedig időben elhúzódik, míg ki lesz alakítva a konténerek helye. Ehhez először el kell távolítani a régi elcsufított építményt, ki kell alakítani az új helyét. 
Egyébiránt az új építményhez a tégla az önkormányzat raktárában úgynevezett ,,kipattintott" állapotban be van raktározva. 

Ennek az évnek az elején pályáztunk köztéri térfigyelő rendszer kialakítására, amely t
öbbek között a buszforduló területét és középületeinket ,,figyelné". 
Ennek a pályázatnak az elbírálása folyamatban van. Várhatóan a választások után lesz eredményhírdetés ebben az ügyben. 
E pályázatot minden képpen meg kellene várni. Abban bízunk, ha ez kiépül, talán valamilyen visszatartó ereje lesz annak, ha utólag is vissza lehet nézni a rongálás tényét. 

Addig sajnos türelmet kell kérnünk a kedves busszal járó Utasoktól.
Csendes, verőfényes időben gondolom nem gond az út menti várakozás. Ha esik az eső, biztosan méltánytalan állapot, hogy nem csak a buszhoz vezető úton áznak és fáznak az emberek, hanem ezt el kell szenvedniük a buszra történő várakozás közben is.
Ezt természetesen sajnálom még akkor is, ha én soha nem jártam busszal dolgozni. 

A környék beli településeket tekintve egyedül Tarjánpusztán lett a 70-es évek elején kialakítva buszforduló azért, hogy az akkor Pannonhalmára és Ravazdra ingázó gyerekeket  a busz elvigye az iskolába. 
Minden településen az út mentén állnak meg a buszok és ott szállnak le és fel az utasok. Ahol volt lehetőség, az utóbbi időben buszöblöt alakítottak ki a buszmegállónak. Ott kényelmesebb lett a le és felszállás a buszra. 

Tarjánpusztán a főúton nincs lehetőség ilyen buszöböl kialakítására helyszűke miatt. Annyit lehet elkövetni, hogy a Kossuth útnak azon a részén, ahol Győrasszonyfa félé menet megáll a busz, az árkot le kell burkolni a biztonságos leszállás érdekében. 

Hosszú éveken keresztűl a VOLÁN által Pannonhalmán tartott értekezleten állandó napirend volt, hogy Tarjánpusztán nem használják a buszok a kialakított buszfordulót.
Azt lehetett elérni, hogy amíg a VOLÁN szállította az iskolásokat minden esetben reggel a buszfordulóban szálltak fel a gyerekek a buszra. Délután pedig biztonságosan leszállhattak a buszról és bemehettek a buszfordulóba addig, amig a busz el nem hagyta a főút ezen szakaszát. 

Abban az évben, amikor a Wesselényi Munkácsy utcákat építettük átereszeket raktunk le az árok vonalában és megszélesíttettük a buszöböl bejáratát annak érdekében, hogy egyszerűbb legyen a ki és behajtás erre a területre. 
Én óvakodnék attól, hogy a VOLÁN Vállalatnál reklamáljak. 
Első sorban azért, mert a terület az Önkormányzat tulajdonában van, annak a feltételét, hogy minden busz biztonsággal be tudjon jönni és ki tudjon menni, nekünk kellene kialakítani. 
Gondoljanak csak arra a tényre, hogy ez a buszforduló a 70-es években épült, teljesen más konstrukciójú buszok jártak abban az időben. Valószínű, bár nem értek hozzá, az íve sem felel meg a mostani igényeknek. Annak kiszélesítése, megépítése mind a mi feladatunk lenne. 

Ennek kialakítása előtt további tájékozódás szükséges, mert korábban szó volt arról, hogy ahol vonat is és busz is közlekedik, megszüntetik a párhuzamosságot. 
Abból kifolyólag, hogy jelenleg folyik a Győr-Veszprém közötti vasútvonal rekonstrukciója, elképzelhető, hogy Tarjánpusztán az utaztatást a MÁV fogja elnyerni. Így előfordulhat, hogy okafogyottá válik ennek a szégyentelen buszmegállónak a kérdése is és a megépülő építmény pihenőhelyül fog szolgálni. 
Remélem kitűnik hogy nem pénzkérdés, miből is lesz új buszmegálló, hisz az anyagának jó része megvan, más egyéb tennivalót kell előbb elvégezni. 
Sajnálom, hogy csak most, a választások előtt két héttel vált kardinálissá ez a kérdés. Előbb is megtehettük volna ezt a tájékoztatást. 
Nem szeretnék kibúvót keresni, de égető volt az óvoda, bölcsőde működés jogszabályi hátterének biztosítása, a meglévő középületek állagának megóvása, folyamatos karbantartása, a közterek tisztán tartása a megváltozott időjárási körülményekhez igazodva, az ehhez szükséges géppark és eszközök megvásárlása. Közben terveztettünk utat (a rövidebb Madách utcát), vízelvezetést, rendbe tettük a földárkokat, ahol ez szükséges volt. 

Fentiek szíves elfogadását kérve tisztelettel:
Kálmán Józsefné polgármester
 2104. október 02.Tisztelt Választópolgárok!

Tarjánpuszta község Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB) a 2014. szeptember 8. napján 16 óra 30 perckor megtartott ülésén a 11/2014.(IX.08) számú határozatának 1-es és 2-es számú mellékletében felsoroltak szerint sorsolás útján meghatározta a polgármester és képviselőjelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét.

Polgármester jelöltek sorsolt sorrendje: 

1. Kálmán Józsefné
2. Nagy Donát

Egyéni listás jelöltek sorsolt sorrendje:

1. Matyikó Ferencné
2. László Nikoletta
3. Kálmán Norbert
4. Zélity Ferenc
5. Németh László
6. Lanczendorfer Ignácné
7. Németh István

Szíves tudomásul vétel végett:

Kiss Ernő a HVB Elnöke 

 

Hulladékszállítás
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. január 1-ét követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak az alábbiak szerint alakulnak:
 
Bió hulladék 120 literes gyűjtőedény 416,- Ft/ürítés
Maradék hulladék 120 literes gyűjtőedény 479,- Ft/ürítés
Vegyes hulladék 120 literes gyűjtőedény 437,- Ft/ürítés
Vegyes hulladék 240 literes gyűjtőedény  874,- Ft/ürítés
Vegyes hulladék 1100 literes gyűjtőedény 4006,- Ft/ürítés

Rendelkezésre tartási díj: 8.805,-Ft/önálló ingatlan/év

A fent felsorolt díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Kálmán Józsefné
 
 
 
Temetői konténer
 
Kedves Honlaplátogató!

Az 5 köbméteres temetői konténert - a többi korábban elvitt konténerhez hasonlóan - a Győr-Szol Zrt megyszüntette..
Helyette két edényzetet tettek ki. A nagyobbik edényzetbe kell a koszorúkat, elszáradt virágokat tenni, a kisebbik edényzetbe kell, hogy kerüljenek a mécsesek, gyertyák egyéb diszítőelemek maradványai.
Kérem, hogy használják ki a két edényzet adta lehetőséget és szelektálják a hulladékot.

2012. október 10.
Kálmán Józsefné
 
Gyermekorvosi rendelés

Közlöm a kedves honlap látogatóval, hogy 2012. október 1-től, keddenként ismét rendel a Gyermekorvos az orvosi rendelőnkben.
Tehát minden kedden 13 órától 14 óráíg lesz a rendelés. Gyermekorvos: dr Szigeti Éva

2012. október
Kálmán Józsefné
 

Szemétszállítás
 

Mint bizonyára tapasztalták, a településről ,,eltüntek" az 5 köbméteres konténerek, amelyekbe 10 éven keresztül lehetett a kommunális hulladékot tenni. 
Történt ez abból az okból, hogy lejárt az a 10 éves szerződés, amelyet önkormányzatunk annak idején a Győri Kommunális Szolgáltatóval kötött. E szerződés értelmében ingyenesen cserélték ki ezeket a konténereket. 
Remélem ez a hosszú idő, illetve az új rendszer bevezetése óta eltelt időszak elég volt arra, hogy áttérjünk mindannyian a szelektív hulladékgyűjtésre, illetve kihasználjuk a hulladékudvar kínálta lehetőséget. 
Tájékoztatásul közlöm, hogy a szelektív szigetre lehet vinni az üveget, papírt, műanyagot, fémdobozokat. 
A hulladékudvar Tarjánpuszta részére első sorban Pannonhalmán van. Nyitvatartása csütörtökön 10-18-ig, szombaton 14 óra 30-tól 18-ig van. 
Van nyári és téli nyitvatartás. Pannonhalma város honlapján folyamatosan lehet tájékozódni az időpontról, az esetleges változásról. 
Amennyiben szemetet viszünk a hulladékudvarba, vinni kell magunkkal azt a csekkszelvényt, amellyel igazoljuk, hogy folyamatosan fizetjük a szemétszállítási díjat. 

2012. július 1-től a szemétszállítás díja:  
rendenkezésre állási díj 8541,- Ft/ingatlan/év
bió hulladék ürítési díj (120 literes edény 400,- Ft/ürítés
Maradék hulladék ürítési díj (120 literes edény) 460,- Ft/ürítés
vegyes hulladék ürítési díja (120 literes edény) 420,- Ft/ürítés

Szíves tudomásul vétel végett: Kálmán Józsefné polgármester
2012. július 24.
 


Játszótér a Kossuth utcában
 
Augusztus végén sikerült letelepíteni azokat a játszótéri elemeket, amelyeket közadakozásból vásároltunk meg.
A játszótér elemei: vár csúzdával, 4 hintás hinta, 2 db mérleghinta, vonat két kocsival, mókuskerék, mászófal kötéllel, 3 db asztal, 3 db pad. Ehhez utólag készíttettünk egy homokozót és 4 db szemét tároló edényt.
Az út felőli oldalon kerítést építettünk.
Következő teendő a parkosítás annak érdekében, hogy a kicsik, kicsit nagyobbak jól érezhessék magukat a játszótéren.
Ahhoz, hogy ez a játszótér Tarjánpusztára kerülhetett az alábbi szemények jó indulatára, adakozására volt szükség.
 
Üveges Imre Lábatlan 200.000,-
Révész László Győr 102.000,-
Hoffer Gyula Győr 100.000,-
MAKADÁM Kft Győr 100.000,-
MABANAFT Kft Budapest 100.000,-
Mezőgazdasági Szövetkezet Ravazd 100.000,-
Geo-Elit Bt Nyúl  80.000,-
Csizmadia Attila Táp  30.000,-
Kálmán Józsefné
Tarjánpuszta
 50.000,-
Szabó Norbert Nyúl  50.000,-
Saru Csaba Nyúl  50.000,-
Fákó Tibor Győr  40.000,-
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet  20.000,-
Illak Vadásztársaság Tarjánpuszta  20.000,-
Kálmán Anett Tarjánpuszta  20.000,-
Németh Lászlóné (óvó néni) Tarjánpuszta    20.000,-
Francia Sándor Tarjánpuszta  25.000,-
Pintér Krisztián Tarjánpuszta  10.000,-
Kádi Csaba Tarjánpuszta  20.000,-
Bánkuti Márta Tarjánpuszta  10.000,-
Szabó Tamás Tarjánpuszta  10.000,-
Balázs Csaba Tarjánpuszta  10.000,-
Fürediné Perényi Szilvia Tarjánpuszta  10.000,-
Brázik Gábor Tarjánpuszta  10.000,-
Stier Péter Érd-Tarjánpuszta  10.000,-
Király Bálint Győrasszonyfa  20.000,-
Pannon-Víz Győr  20.000,-
Dénes János Tarjánpuszta  30.000,-+ a kerítés telepítésekor a gépmunkát ingyen végezte
Szalay Zoltán Tarjánpuszta  10.000,-
Mácsai Ferenc Tarjánpuszta  10.000,-
Hadarics Zoltán Tarjánpuszta  10.000,-
Sári Ernő Tarjánpuszta  10.000,-
Horváth Tamás Tarjánpuszta  10.000,-
Tüske Attila Tarjánpuszta  10.000,-
Péter Ádám Tarjánpuszta  10.000,-
Halász László Tarjánpuszta  10.000,-
Németh László Wesslényi u. kavics, cement
Szabó Bea Nyúl  10.000,-
Odnoga Ottó Győr  50.000,-
Összesen: 1.407.000,-
Ezen felül a napokban érkezett ígérvény további 20.000,-Ft-ról, Kollár László Győrben élő vállalkozótól.
A játszótér vételára, a pluszban készíttetett dolgok vételára, a szállítás költsége, a telepítés költsége, a kerítés és annak telepítésének költsége feletti összegből parkosítani fogunk.
Köszönjük szépen a nagyszámú adakozóknak, hogy önzetlen segítségükkel ezzel a szép játszótérrel bővülhetett Tarjánpuszta.
Használói, a kisgyermekek, kissé nagyobb gyermekek úgy tudják ezt meghálálni, ha rendeltetésének megfelelően használják a játszótéri eszközöket annak érdekében, hogy hosszú távon sokak megelégedésére szolgálhasson. Akik pedig ÖNZETLENÜL adakoztak, azok érezzék, hogy jó és gondos helyre került pénzük.
Aki úgy gondolja a településen, hogy egy-egy szép növénnyel, fával hozzá tud járulni a parkosításhoz, kérem tegye meg.
Fotók a galáriában

2011. szeptember 23.
Kálmén Józsefné

Óvodai játszótér óvoda udvar

Ezúton - és a honlap más linkjein - is kérem a Kedves Szülőket, hogy délutánonként ne engedjék gyermekeiket játszani az óvoda udvarán levő úgynevezett ,,ugrálóban".
Óvó néni pályáztának köszönhetően az elmúl évben tudtuk beszerezni ezt az ugrálót az óvodás gyermekeknek. Akkor is gondot okozott, hogy egyszerre több gyermek ugrált benne a délutáni és esti órákban a 6-tól 14 éves korosztályig.
A sok figyelmeztetés ekkor is süket fülekre talált ugyanúgy mint a közelmúltban történt ismételt felállítást követően.
Az április végi május elejei hétvégén már a háló felfüggesztését is kikezdték. Különböző akrobatikus mutatványokkal, nem a szabályoknak megfelelően használták az iskolás korú gyermekek ezt az ugrálót, amelyben egyébként is  egyszerre csak egy gyermek tartózkodhatna felnőtt felügyelettel. 
Nem szeretnénk leszerelni ezt az ugrálót, hisz az óvodás gyermekek nagy örömüket lelik használatában, ezért ismételeten kérem a Kedves Szülőket, mondják el gyermekeiknek, ne használják az ugrálót, gondoljanak arra, hogy ez az óvodásoké, az Ő korosztályuknak és nekik lett vásárolva.
Figyelmeztessék Őket, mennyire balesetveszélyes és milyen sérülésekkel járhat, ha többen egyszerre használják ezt a játékot.
Megértésüket megköszönve:
2010. május 2-án Kálmán Józsefné

 
Értesítés


Ezúton is értesítem Tarjánpuszta Lakosságát, hogy 2011. január 1-től bevezetésre került községünkben a kommunális adó. Az adó mértéke lakott és lakatlan ingatlanonként 1.000,-Ft/,év azaz Egyezer forint/év.
Az adót mindenkinek magának kell bevallania a jövő héten (24-e után) kiküldött bevallási nyomtatványon. Aki kéri, annak szívesen segítünk a kitöltésben. A helyrajzi számok a belterületi térképen beazonosíthatóak, ebben is szívesen adunk tájékoztatást. A bevallási nyomtatványt kitöltve 2011. február 28-ig szíveskedjenek hivatalunkba visszajuttatni.
Kérésünk, hogy az alacsony összegre való tekintettel a későbbiekben kiküldött postautalványon szeptember 15-ig egy összegben szíveskedjenek befizetni ezt az összeget.

2011. január 19.
Kálmán Józsefné
polgármester
 
 
 
Tisztelt Honlaplátogató!

Az alábbiakban közöljük Önökkel, hogy a 2008-ban elfogadott rendezési tervünk módosítása elkészült. Erre azért volt szükség, mert az említett rendezési tervben elfogadásra került, fejlesztésre kijelölt területek objektív okok miatt nem kerülhettek kialakításra.
Első ütemben  a Madách úti kertek szántó föld felőli úgynevezett ,,hátsó részének" felhasználásával, és az azokkal szembeni szántó belterületbe vonásával szerettünk volna építési telkeket kialakítani, másod sorban pedig a Kossuth utcai kertek egy részét kívántuk felhasználni építési telkeknek.
Sajnos mindkét lehetőség nehézségbe ütközött.
A Madách uti telkekkel szembeni szántó első osztályú szántóként van nyílván tartva, így a Megyei Földhivatal nem járult hozzá ahhoz, hogy a szántó művelési ág megváltozzon és e terület belterületbe legyen vonva.
A Kossuth utcai kertek építési telkekké nyilvánításához ugyan a régészek hozzájárultak, de kikötötték a közművesítés és az esetleges építkezések előtt a régészeti feltárások elvégzését, amit Önkormányzatunknak mint beruházónak kellett volna finanszírozni.
A bizonytalan ideig tartó ásatások,  és az ezzel járó költségek előre ne látható összege miatt az Önkormányzat nem tudta felvállalni ezen a területen a fejlesztési terület kialakítását.
E fenti tényekre való tekintettel a tartalék területnek a felhasználása vált célszerűvé.
Mivel a tartalék terület a Rendezési Tervben nem lett szabályozva, ezért vált szükségessé az a hosszú engedélyeztetési folyamat, aminek eredménye képpen elkészültek az alább közölt dokumentumok.
Következő folyamat, hogy az immár véglegesen elkészített kiosztási vázrajz szerint a Körzeti Földhivatal, az első fokú Építéshatósággal közösen kiadja az engedélyt a telekalakításra.
A villamos rajzok jogerős építési engedéllyel rendelkeznek, amint a szolgáltatóval megnyugtatóan meg tudjuk kötni a kivitelezésről szóló szerződést, elkezdődhet a villamos rendszer kiépítése.
A víz - és csatornatervek is elkészültek.
A leendő utca a Képviselő-testület alábbi határozata szerint elnevezésre került. 

 
53/2010.(X.13.) számú Képviselő-testületi határozat
 
               Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képviselő-
               testülete kinyílvánítja szándékát, mely szerint a közel-
               jövőben kialakításra kerülő 26 db építési telekhez tartozó
               út elnevezése dr Tihanyi Bánk utca legyen. Az utca jobb
               oldalán levő telkek 1-es számmal kezdődően páratlan, az 
               utca bal oldalán 2-es számmal kezdődően páros házszámot
               kapjanak. 
               A testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert az utca         
               elnevezésével kapcsolatos földhivatali ügyintézés  
               lefolytatására. 

              Határidő: folyamatos
              Felelős: Kálmán Józsefné polgármester

 

 


Építési telek vásárlás és eladás


Ezúton közlöm, hogy az Önkormányzat által 2010. május 18-án - 20/2010.(IV.28.) Képviselő-testületi határozat szerint - Nyerges Évától 2.200.000,-Ft-ért visszavásárolt 1854/39-es helyrajzi számú 846 négyzetméter nagyságú telek megosztásra került.
A 2-1002/2010 számú változási vázrajz szerint két telekrész került kialakításra. 567 négyzetméter beépítetlen területként maradt az 1854/39-es helyrajzi számon, 279 négyzetméter területet beépíttettük a Baross tér 1854/27-es út területébe, mely területnövekményből a volt iskola előtti parkoló kerül majd kialakításra.
Az 1854/39-es helyrajzi számú ingatlant értékesítettük 2.600,-Ft/négyzetméter áron. (ez  négyzetméter ár az általunk visszavásárolt ingatlan árából lett kikalkulálva)

Értékesítés menete, formája:

Vevők a Képviselő-testület 21/2010.(IV.28.) számú határozata értelmében az Önkormányzat általi május 18-i szerződéskötéssel egy időben - előszerződés keretében - 800.000,-Ft-ot készpénzben előlegként megfizettek.
A végleges szerződés megkötésére 2010. október 21-én került sor, amikor is a Pannonhalma Város Polgármesteri Hivatal I. fokon eljáró szakhatóság 2318-2/2010. számú jogerős határozatával, valamint a Körzeti Földhivatal (9021 Győr, Városház tér 3.) 800129/2010.06.07. számú, 2010. augusztus 26. napján jogerőre emelkedett határozatával engedélyezett, a 2-1002/2010. munkaszámon elkészített és a Győri Földhivatal által záradékolt változási vázrajz alapján 567 négyzetméter területtel kialkított telket Vevők, a Képviselő-testület 56/2010.(X.13.) számú határozata alapján megvásároltak. Az 1.474.200,-Ft-os vételárból a szerződésben levonásra került az előlegként befizetett 800.000,-Ft. Az így fennmaradó 674.200,-Ft-ot Vevők az Önkormányzat házipénztárába a szerződéskötést megelőzően 2010. október 20-án befizettek. Az adásvétellel és illetékekkel kapcsolatos költség a Vevőket terheli.
Szíves tudomásul vétel végett. Kálmán Józsefné polgármester